ניתן להגיע למסעדה בכל יום בין השעות 12:00-18:00 על בסיס מקום פנוי
ניתן למלא בקשת הזמנה לשריון מקום לשעות הערב בטופס זה, ההזמנות מתקבלות רק לאחר קבלת אישור במסרון או טלפונית